Povratak na prethodnu stranicu

Održana radionica o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj

U okviru NAP projekta, 9. decembra 2021. godine organizovana je radionica na temu “Poboljšana koordinacija i razmjena informacija kao alat za obezbeđivanje sprovođenja politika održivog razvoja, sa fokusom na integrisanje prilagođavanja klimatskim promjenama”. Fokus radionice je bio na diskusiji o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj. Unapređenjem institucionalnog okvira za održivi razvoj, kao i planskog i programskog okvira za adaptaciju na nacionalnom i sektorskom nivou, Crna Gora će biti u stanju da identifikuje rizike i ranjivosti uzrokovane klimom i klimatskim promjenama, koristi te informacije u procesu planiranja adaptacije i za istraživanje potencijalnih odgovora.

Na radionici je razgovarano o prethodnoj praksi funkcionisanja Kancelarije za održivi razvoj pri Generalnom sekretarijatu Vlade (2005-2011. godina), a podijeljeni su i primjeri dobre prakse u velikom broju država članica Evropske unije, kao što su Finska i Rumunija. Takođe, na osnovu preporuka koje proizilaze iz međunarodnih obaveza Crne Gore, kao i obaveza na nacionalnom nivou, učesnici su imali priliku da diskutuju o reformi institucionalnog okvira za održivi razvoj, odnosno reformi Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i pozicioniranju Sekretarijata ovog Savjeta u okviru Generalnog sekretarijata Vlade. Na ovaj način bi se obezbijedilo horizontalno pozicioniranje Nacionalnog savjeta u odnosu na resore zadužene za sprovođenje sektorskih politika i obezbijedila snažna politička podrška neophodna za sprovođenje sistemskih promjena u skladu sa ustavnim opredjeljenjem ekološke Crne Gore.

U cilju što boljeg odgovora na izazove koji su pred nama, jasno je da na početku fokus mora biti na razvoju i poboljšanju koordinacionog okvira, prvenstveno okvira u kom djeluje Nacionalni savjet za održivi razvoj, u dijelu mitigacije i adaptacije na klimatske promjene i unapređivanje sposobnosti onih koji su uključeni u koordinacioni okvir. Kako koordinacioni okvir bude jačao, preduzimaće se mjere za poboljšanje baze podataka utvrđivanjem klimatskih rizika i njihovom upotrebom kao osnovom za utvrđivanje i procjenu odgovarajućih mjera (ulaganja, projekata, programa, itd.). 

Pored razgovora o postojećim institucionalnim mehanizmima, diskusija o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj obuhvatila je korištenje primjera dobrih praksi na procese u Crnoj Gori i identifikovanje aktera koji su ključni nosioci ovih procesa, kao i načine kojima bi se osigurao njihov predan i profesionalan pristup i rad.

Na ovaj način će se postaviti temelji za sistemsko i iterativno planiranje adaptacije kroz identifikovanje klimatskih rizika i mogućnosti adaptacije u svrhu uspostavljanja dobro definisanog procesa planiranja koji će dovesti do poboljšanog rasta otpornosti u četiri ključna sektora definisanih ovim projektom – poljoprivreda, vode, turizam i zdravlje. Ovaj strateški pristup će, između ostalog, ojačati položaj Crne Gore u odnosu na njene razvojne partnere, međunarodne izvore finansiranja i privatni sektor.