NAP projekat

Klimatske promjene dovode do značajnih rizika po dugoročni razvoj Crne Gore, pa je potrebno preuzeti korake u pravcu razvoja dugoročnog procesa planiranja adaptacije koji se temelji na Nacionalnoj strategiji u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine i poslednjem Nacionalnom izvještaju Crne Gore o klimatskim promjenama.

Opširnije

O projektu

Kroz projekat „Unapređenje kapaciteta Crne Gore za integrisanje rizika od klimatskih promjena u planiranje“, koji sprovodi Kancelarija UNDP-ja u Crnoj Gori uz podršku Zelenog klimatskog fonda i saradnju sa Vladom Crne Gore, predviđeno je da Crna Gora ojača svoj institucionalni okvir, proširi tehničke kapacitete onih koji su nadležni i uključeni u planiranje adaptacije na klimatske promjene, poboljša bazu informacija koja je potrebna za djelotvorno donošenje odluka i definiše strategiju mobilizacije resursa. Identifikovani prioritetni sektori u procesu adaptacije na klimatske promjene u Crnoj Gori su poljoprivreda, vode, zdravstvo i turizam.

Izvor: Pexels
Izvor: Pexels

Nacionalni plan adaptacije (NAP) podrazumijeva i dokument i proces koji pomaže zemljama u sprovođenju sveobuhvatnog srednjoročnog i dugoročnog planiranja prilagođavanja klimatskim promjenama, koristeći se naučnim istraživanjima i činjenicama. Svrha samog procesa izrade NAP-a je da obezbijedi procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena, i da, nakon što su one identifikovane, definiše potencijalne mjere za njihovo ublažavanje i sanaciju. Sami proces izrade i razvoja NAP-a ima za cilj da učini ljude, mjesta, ekosisteme i ekonomiju otpornijima na uticaje klimatskih promjena.

Klimatske promjene utiču i pogađaju na drugačiji način različite društvene grupe u Crnoj Gori, zbog čega one imaju drugačiji nivo spremnosti i kapaciteta za adaptaciju. U procesu kreiranja NAP-a u Crnoj Gori uzimaju se u obzir sve pomenute specifičnosti, kako bi se razumjelo na koji način su određene grupe i pojedinci ranjivi na klimatske promjene. To je inkluzivan proces u kojem različiti društveni akteri kontinuirano pružaju doprinos smanjenju ranjivosti ljudi i prirodnog sistema na koje utiču klimatski događaji.

Izvor: Pexels

Misija projekta

Crna Gora je unaprijedila institucionalne i ljudske kapacitete za srednjoročno i dugoročno planiranje adaptacije na klimatske promjene. Konkretno, uz pomoć ovog projekta osnaženi su upravljanje planiranjem adaptacije, institucionalna koordinacija i tehnički kapaciteti, unaprijeđena je baza podataka za definisanje rodno senzitivnih rješenja i izrađena strategija obezbjeđivanja finansijskih sredstava za potrebe adaptacije.

Vizija projekta

Crna Gora je izgradila podsticajno institucionalno, plansko i programsko okruženje za adaptaciju na nacionalnom i sektorskom nivou, u mogućnosti je da utvrdi i rješava rizike uzrokovane klimatskim promjenama na način što planira i realizuje investicije u adaptaciju u skladu sa nacionalnim prioritetima, te je stekla i dijeli znanje o ključnim rizicima i ranjivostima, a iste je uključila u efikasne mehanizme koordinacije i investicione planove za otpornost.

Novosti i Aktivnosti

Učitaj još