Povratak na prethodnu stranicu

Praćenje, izvještavanje i evaluacija procesa značajnih za prilagođavanje na klimatske promjene

U Podgorici je 6. i 7. jula 2022. godine organizovana radionica u čijem je fokusu bilo prenošenje i razmjena znanja i iskustava zemalja Evropske unije u oblasti prilagođavanja na klimatske promjene, sa akcentom na praćenje, izvještavanje i evaluaciju procesa značajnih za ovaj postupak.

Kako se povećava broj zemalja koje prelaze sa planiranja na sprovođenje nacionalnih politika, strategija i planova značajnih za prilagođavanje na klimatske promjene, tako raste i potreba za pristupima i metodama za praćenje napretka i razumijevanje efekata politika i mera prilagođavanja. Pored nacionalnih potreba i ciljeva, od zemalja se sve više zahtijeva da izvještavaju o svojim naporima da se prilagode klimatskim promjenama npr. kroz svoje međunarodne obaveze prema Pariskom sporazumu. Različite analize sprovedene širom Evrope pokazale su da iako se prioriteti prilagođavanja i klimatski rizici razlikuju od zemlje do zemlje, izazovi razumijevanja napretka u prilagođavanju na klimatske promjene često su isti ili vrlo slični. Obzirom da su dokazi o praktičnim iskustvima različitih zemalja i dalje ograničeni, postoji hitna potreba da se omogući i ohrabri širenje naučenih lekcija i razmjena iskustava među zemljama. 

S tim u vezi, sveobuhvatni cilj organizovane radionice je fokusiranje na najnovija dešavanja u oblasti adaptacije na klimatske promjene na nacionalnom nivou, uglavnom u Evropi. Kroz primjere zemalja koje su stekle praktično iskustvo u praćenju i evaluaciji svojih nacionalnih strategija prilagođavanja na klimatske promjene, podijeljene su naučene lekcije i načini prevazilaženja izazova na ovom putu. Ukazano je da bi, u cilju kreiranja što boljeg strateškog i normativnog okvira, posebnu pažnju trebalo usmjeriti na angažovanje zainteresovanih strana, ulogu indikatora prilagođavanja u praćenju, izvještavanju i evaluaciji, i korišćenje znanja koje se dobija kroz praćenje, izvještavanje i evaluaciju za poboljšanje i dalje promovisanje politike i prakse.

Pored toga, predstavljen je i kratak osvrt na veze nacionalnih aktivnosti praćenja, izvještavanja i evaluacije sa potrebama za znanjem na različitim nivoima upravljanja (lokalnim i međunarodnim). Na taj način, učesnicima je omogućen interaktivni prostor u kojem se iskustva i lekcije naučene od govornika i učesnika mogu postati dio prakse kad aje u pitanju praćenje, izvještavanje i evaluacija po pitanjima od značaja za klimatske promjene u Crnoj Gori.

Istovremeno, organizovana radionica imala je za cilj podizanje svijesti o potrebi za indikatorima prilagođavanja i praćenja, razmjenom iskustava i sagledavanjem nedavnih dešavanja i potencijala za buduću primjenu indikatora i praćenje prilagođavanja na klimatske promjene.