Povratak na prethodnu stranicu

Održani konsultativni sastanci u okviru “Dijaloga za razvoj”

U Podgorici je od 7. do 9. marta, u okviru “Dijaloga za razvoj”, održan niz konsultativnih sastanaka u oblastima relevantnim za proces adaptacije na klimatske promjene. 

Projekat „Jačanje kapaciteta Crne Gore u oblasti integrisanja rizika od klimatskih promjena u program planiranja”, u okviru kojeg je organizovana ova aktivnost, realizuje Kancelarija programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u saradnji sa Vladom Crne Gore i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda. U okviru sastanaka predstavljene su implementirane aktivnosti koje su dio navedenog projekta, a stručna javnost i donosioci odluka imali su i priliku da se upoznaju sa rezultatima analize ranjivosti prioritetnih sektora relevantnih za proces adaptacije na klimatske promjene u Crnoj Gori, i to u oblastima poljoprivrede, zdravlja, turizma i voda. Takođe, učesnice/i su pružile/i doprinos mapiranju i prioritizaciji mjera prilagođavanja na klimatske promjene, dok su na samom kraju predstavljeni naredni koraci koji će rezultirati pripremu teksta nacrta Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene. Učesnici sastanka bili su predstavnici/e relevantnih institucija u sektorima koje NAP pokriva: vode, zdravlje, turizam i poljoprivreda. 

Organizovanjem ciljanih događaja u okviru koncepta “Dijalozi za razvoj” okupljaju se stručnjaci iz Crne Gore i regiona, te profesionalci koji se u institucijama sistema bave temama vezanim za razvoj. Ove aktivnosti usmjerene na pokretanje diskusije relevantne za razvoj će doprinijeti povećanju otpornosti Crne Gore i smanjenju njenih ranjivosti na efekte klimatskih promjena, tako poboljšavajući koordinacioni okvir i povećavajući kapacitete institucija, kako bi one mogle da odgovore izazovima sa kojima se kao društvo suočavamo. Uz to, konsultativni sastanci značajni su za podizanje svijesti o uticaju klimatskih promjena na svijet i život oko nas, ali i ključni za postizanje uspjeha projekta čiji je cilj izrada prvog Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene, ali i za osiguravanje dugoročne održivosti crnogorskih institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na ove promjene. 

Klimatske promjene predstavljaju ozbiljne i brojne rizike za privrede, društva i ekosisteme, kako globalno, tako i u Crnoj Gori. U cilju adekvatnog odgovora na izazove sa kojima se kao društvo suočavamo uslijed posljedica ovih promjena, neophodno je da institucije sistema ulože značajne napore ka smanjenju navedenih rizika i jačanju otpornosti na njihove posljedice. Sprovođenjem procesa mitigacije smanjuju se emisije gasova sa efektom staklene bašte, dok se adaptacijom stvara otpornost cjelokupnog na posljedice do kojih povećana koncentracija ovih gasova dovodi.