Povratak na prethodnu stranicu

Civilni sektor i rodni aspekti klimatskih promjena

Radionica organizovana od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU) i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru prirema Trećeg dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama, uz podršku NAP projekta, održana je 20. oktobra 2021. godine u Podgorici. Pomenuta radionica bila je usmjerena na civilni sektor u Crnoj Gori, i u okviru glavne teme događaja ,,Rodni aspekti klimatskih promjena“ razgovarano je o ulozi nevladinih organizacija u dijalogu o rodnim pitanjima i klimatskim promjenama.  

Uticaji klimatskih promjena su brojni i prepoznata je potreba većeg uključivanja NVO sektora u dijelu proširivanja dijaloga, uključivanju različitih aktera i podizanja svijesti javnosti o rodnom aspektu klimatskih promjena. Nevladine organizacije igraju važnu ulogu u osiguravanju da kreiranje i sprovođenje politike uključi rodno pravedna rješenja zasnovana na potrebama i učešću svih društvenih grupa, naročito žena. NVO-i su takođe važni u osiguravanju da svi, imaju jednak udio u raspodjeli benefita koji priozilaze iz politika klimatskih promjena, bilo da je u pitanju informisanje, jačanje kapaciteta, ekonomski benefiti i slično.

Postoji više načina na koji organizacije civilnog društva mogu pružiti podršku ovom procesu, i to kroz prikupljanje, analizu i širenje informacija o izazovima u životnoj sredini, kao i o specifičnim ranjivostima različitih društvenih grupa, sprovođenje klimatskih akcija, podizanju svijesti lokalnog stanovništva i mobilisanje pojedinaca/ki i društvenih grupa da učestvuju u odlučivanju i pravednoj raspodjeli benefita, ali i rodno odgovorno praćenje procesa implementacije klimatskih akcija, učenje, razmjenu najboljih praksi itd.

Povećan građanski angažman i učešće aktera koji se bave pitanjem zaštite životne sredine pomoći će u poboljšanju kvaliteta, i efektivnosti nacionalnih politika i osigurati da se ekološki problemi rješavaju u korak sa ekonomskim problemima.

Live stream i snimak radionice možete pronaći OVDJE.