Povratak na prethodnu stranicu

Tri pravca kojima se UNDP vodi na putu ka postizanju klimatskih ciljeva

Novi Strateški plan 2022-2025 Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) prepoznaje strukturnu transformaciju, posebno za zelenu, inkluzivnu i digitalnu tranziciju, kao jedan od svoja tri ključna strateška pravca. Ostvarivanje klimatskih ciljeva korišćenjem novih digitalnih tehnologija biće omogućeno korišćenjem podataka, koji će pružiti uvid u složene probleme, inovacije, koristiće se za kreiranje novih rješenja i mehanizama i zaštitnih mjera, i omogućiti primjenu inkluzivnih i održivih digitalnih tehnologija.
Strateški plan je zasnovan na kontinuiranoj posvećenosti UNDP-a iskorjenjivanju siromaštva, prateći zemlje na njihovom putu ka ciljevima održivog razvoja i radeći na Pariškom sporazumu. Struktuiran je po „3x6x3” modelu – tri pravca promjene, šest karakterističnih rješenja i tri pokretača – jasnom okviru i pravcu u kojem treba da idemo.

Ovaj plan pomaže UNDP-ju da se vrati na pravi put za postizanje ciljeva održivog razvoja kroz šest jedinstvenih rješenja – zasnovanih na digitalizaciji, inovacijama i finansiranju razvoja – kako bi uticaj onoga što radimo bio bolji i veći. Plan opisuje na koji način kombinacijom lokalnog iskustva i bogate globalne mreže UNDP kancelarija u svijetu, koristeći znanje i zajedničko iskustvo zemalja, organizacija može donijeti vrijednost različitim partnerima i zainteresovanim stranama. 

Pod ovim strateškim dokumentom, UNDP će nastaviti da pruža podršku prilagođavanju i ublažavanju klimatskih promjena kroz šumarstvo, poljoprivredu, vodu i održivu energiju, kao i podršku ekosistemima i biodiverzitetu u preko 140 zemalja svijeta. Nadovezujući se na ove oblasti, UNDP će iskoristiti nove digitalne tehnologije u tri prioritetne oblasti kako bi pokrenuli i izazvali još veći, jači i bolji uticaj u ovim oblastima u budućnosti.